Personvernerklæring  18.10.2019

Vi ønsker å tilby deg en god og morsom opplevelse

Som medlem av Nordicmafia, inviterer vi deg til å bli en del av vårt nettspill. Vårt mål er å gi deg en god spilloppelvelse,  tjenester som er nyttige for deg, relevante tilbud, og unngå informasjon du vil oppfatte som «spam».

Medlemskap hos Nordicmafia krever derfor at vi behandler dine persondata. Disse Retningslinjene for personvern for Nordicmafia er en integrert del av Nordicmafia-vilkårene.

Skulle du ikke ønske å bli værende i Nordicmafia sin database, kan du når som helst sende oss en forespørsel på support@ellar.no for fullstendig utmelding.

Alle ytterlige GDPR-henvendelser sendes til support@ellar.no. Du vil raskt få svar der og mulig til å utøve alle dine GDPR-rettigheter.

Åpenhet

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern, og vil bare behandle dine persondata som beskrevet i disse Retningslinjer for personvern for Nordicmafia.

Vi vil nedenfor forklare hvordan vi innsamler, bruker, overfører, lagrer eller på andre måter behandler persondata knyttet til deg som medlem av Nordicmafia. Vårt mål er å være så tydelige som mulig. Men bare ta kontakt dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata.

Hva er persondata?

Persondata betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, så som ditt navn eller bilde.

Vi anerkjenner at spesielle kategorier av informasjon, sånn som data som avslører etnisk opprinnelse, religiøs tro eller helseopplysninger, er særlig sensitive. Vi innsamler ikke dette.

Hva betyr behandling?

Behandling av persondata betyr alt arbeid eller sett av tiltak som utføres på persondata, enten gjennom automatiske metoder eller ikke. Alle tiltak som utføres på persondata, fra innsamling og lagring til endring, bruk eller offentliggjøring utgjør dermed “behandling”.

DE RETTSLIGE GRUNNLAGENE FOR Å BEHANDLE MEDLEMSDATA

Nordicmafia-vilkårene

Grunnlaget for og formålet med Nordicmafia er at du skal få en best mulig spillopplevelse. Vi har som ambisjon at du for fremtiden også skal få fordeler og personlig tilpassede tjenester og tilbud. Vi er engasjert i å bli kjent med deg slik at vi skal kunne levere best mulig spillopplvelse og for å kontinuerlig forbedre vårt nettspill.

For å sette oss i stand til å kunne nå dette målet, er det nødvendig at vi behandler data som gjelder deg som person. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine persondata er således de Nordicmafia -vilkårene som regulerer forholdet mellom Nordicmafia og deg som Nordicmafia -medlem. Vi har nedenfor listet opp de ulike typer persondata vi vil eller vil kunne behandle for å oppfylle våre krav etter Nordicmafia -vilkårene. Med andre ord, vi vil kun behandle de data som er nødvendig for å oppfylle vår del av Nordicmafia -vilkårene.

Du står selvsagt fritt til å avslutte Nordicmafia -medlemskapet når som helst. Du kan også begrense behandlingen av dine persondata, eller be oss om å korrigere eller slette visse data. Du kan alltid gå inn på nordicmafia.org for å begrense behandlingen av dine persondata, oppdatere eller slette persondata. Du bør imidlertid merke deg at begrensning av behandling av persondata eller sletting av persondata kan medføre opphør av Nordicmafia -medlemskapet, da vi ikke lenger vil være i stand til å levere deg våre tjenester i Nordicmafia. For mer informasjon, vennligst se dine rettigheter nedenfor.

Våre rettslige forpliktelser

Vi vil behandle dine persondata når vi er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi er forpliktet til å levere opplysninger til offentlige myndigheter eller vi er underlagt en rettskjennelse.

Legitime interesser

Vi vil behandle persondata på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge, undersøke eller rapportere tilfeller av bedrageri eller sikkerhetsproblemer og for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

Hvilke persondata vil vi behandle?

For å være i stand til å yte Nordicmafia -tjenesten til deg og videre for å jobbe mot vår målsetning, vil vi samle inn og behandle følgende data om deg. Vi samler bare inn de data vi trenger for å levere på våre løfter i henhold til Nordicmafia -medlemskapet.

For hvilke formål bruker vi dataene?

Det grunnleggende målet for vårt Nordicmafia er å bli kjent med våre medlemmer slik at vi kan tilrettelegge for best mulig spillopplevelse. Men målet vårt er også å kunne tilby deg det best mulige utvalget av nyttige og personlige tilbud. For å kunne nå dette målet, er det nødvendig at vi behandler persondata om deg slik som beskrevet i avsnittet ovenfor.

Nærmere bestemt vil vi behandle dine persondata for følgende formål.

Ditt Nordicmafia medlemskap:

Bli kjent med deg og personlig tilpasse våre meldinger, service og tilbud:

Informasjonskapsler og internettatferd

Forutsatt at du samtykker i bruken av informasjonskapsler på vår nettside eller app, vil vi også behandle dine persondata med sikte på å:

Vennligst les mer om vår bruk av informasjonskapsler i retningslinjer som du finner link til over.

Hva er utarbeiding av profil?

Profilutarbeiding betyr enhver form for automatisert behandling av persondata med sikte på å evaluere, analysere eller forutsi aspekter vedrørende noens personlige preferanser, interesser, atferd, lokasjon eller bevegelser. Kort fortalt er det den analysen vi utfører på dine persondata for bedre å forstå hvilke typer produkter, tjenester, kommunikasjonskanaler og funksjoner du verdsetter og hvilke ikke. Oppfyllelsen av mange av våre formål ovenfor krever ulike grader av profilutarbeiding, fra det å plassere medlemmer i forskjellige segmenter til det å utarbeide mer dyptgående prognosescore for visse kategorier av atferd og preferanser.

Automatisert beslutningstaking foreligger når resultatene av profilutarbeiding leder til en beslutning basert utelukkende på automatisert bearbeiding som produserer en rettslig virkning for deg eller påvirker deg på lignende måte.

Logikken bak slik behandling er således å bruke tilgjengelige teknologier ikke bare for å analysere behov og preferanser, men også for å produsere ulike virkninger basert på disse behovene og preferansene. Når disse virkningene har rettslig tyngde eller ellers er betydningsfulle for deg som medlem, vil behandlingen kunne utgjøre automatisert beslutningstaking og vil bare forekomme under forutsetning av ditt samtykke, med mindre behandlingen er nødvendig for at vi skal utføre Nordicmafia -vilkårene.

Hvor får vi dine persondata fra?

Persondataene blir innhentet fra mange forskjellige kilder.

Persondata vi har om deg vil ofte stamme fra deg direkte, f.eks. fra din etablering av konto på Nordicmafia. På tilsvarende måte innhenter vi informasjon fra deg når du bruker din Nordicmafia-profil, eller når du velger å benytte andre tilbud og tjenester.

I tillegg innhenter vi persondata fra deg fra følgende kilder.

Hvor lenge vil vi beholde dine persondata?

Vi beholder din e-postkonto så lenge du ikke avmelder deg. Annen informasjon du eventuelt oppgir på spillplattformen slettes ved restart.

Retningslinjer for personvern for Nordicmafia -medlemmer er fem år fra den dato de først ble samlet inn eller deretter oppdatert.

Hvis du har godtatt informasjonskapsler, vil persondata som er innhentet gjennom Google Analytics bli lagret i fem år. Å ha historiske data hjelper oss til bedre å forstå din adferd og interaksjon med oss, og en femårsperiode er nødvendig for å skaffe en god nok database for statistisk analyse. Bruk av data for analytiske prognose- og persontilpasningsformål hjelper oss derfor med å tilpasse våre produkter og tjenester til dine behov.

Hvem kan få tilgang til dine persondata?

Persondata kan bli delt med andre selskaper i Ellar Development. For eksempel dersom Ellar Development utvikler nye spill og lignende.

Persondata kan også bli delt med våre forretningspartnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter.

Vi slår også sammen persondata innsamlet av oss med persondata innhentet fra våre forretningspartnere og eksterne kilder.

Persondata som deles i Ellar Development eller med våre forretningspartnere vil trolig ikke bli overført til land som ikke tilhører (“EU”) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) og som ikke sørger for et adekvat nivå av beskyttelse for persondata.

Hvordan avslår jeg å motta direkte markedsføring?

Ved å huke av på samtykke til kommunikasjon når melde deg inn i Nordicmafia, samtykker du i å motta direkte markedsføring fra oss. Vi og våre forretningspartnere vil kunne e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med deg. Vi vil kunne bruke disse kommunikasjonskanalene for sende reklamemeldinger til deg angående våre respektive produkter og tjenester.

Du vil når som helst kunne avslå å motta markedsføring fra oss og våre forretningspartnere ved å endre innstillingene i din Nordicmafia -konto.

Hvem kan jeg snakke med om mine persondata og mine rettigheter?

Utvikler og drifter av Nordicmafia er: Ellar Development AS, og du kan alltid nå frem til Nordicmafia ved å sende mail til support@ellar.no. Ellar Development AS er behandlingsansvarlig og har avtaler med databehandlere for dataene.

Ellar Development AS er den rettslige enheten som er ansvarlig for persondata i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679).

Nordicmafia har utnevnt en personvernansvarlig som støtter Nordicmafia med sikring av at medlemmenes persondata blir korrekt behandlet. Du vil kunne kontakte den personvernansvarlige med spørsmål eller anmodninger knyttet til behandlingen av dine persondata, på Nordicmafia på Facebook. Hvis du har spørsmål angående Nordicmafia generelt, vennligst ta kontakt med Nordicmafia på Facebook. Vennligst ikke send oss sensitive opplysninger, som personnummer, på Facebook.

Hva er mine rettigheter?

Vi ønsker å være så transparente og tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine persondata, og har derfor vært særlig nøye med å illustrere dine rettigheter etter disse Retningslinjene for personvern for Nordicmafia -medlemmer. På din Nordicmafia -konto kan du nå ikke bare se og oppdatere dine kontaktdetaljer, men også finne informasjon om dine rettigheter og om vår behandling av persondata lagt ut interaktivt. Ved å navigere og betjene Nordicmafia -kontoen, kan du også enkelt håndheve dine rettigheter.

For eksempel kan du:

Vennligst merk deg at begrensning av behandlingen av dine persondata eller håndheving av din rett til å bli glemt vil bety at vi ikke lenger vil være i stand til å yte deg våre tjenester i Nordicmafia. Behandlingen av persondata som beskrevet i disse Retningslinjer for personvern for Nordicmafia -medlemmer er en del av Nordicmafia -vilkårene og er nødvendig for at vi skal gi deg de personlig tilpassede tjenestene som tilbys til Nordicmafia -medlemmer.

Skulle du ikke eller ikke lenger ønsker å være del av vårt Nordicmafia -system, står du fritt til når som helst å avslutte din Nordicmafia-profil.

Når kan Nordicmafia spørre meg om samtykke?

I visse situasjoner vil vi ha behov for ditt samtykke for å behandle dine persondata.

Innsamling, analyse og overføring av persondata som beskrevet nedenfor kan på mange måter ytterligere høyne din medlemsopplevelse av Nordicmafia . Vi vil imidlertid bare behandle dine persondata for disse formålene på grunnlag av ditt samtykke.

For eksempel vil vi kunne be om ditt samtykke for å:

Disse retningslinjene for personvern for Nordicmafia -medlemmer ble sist oppdatert den 1 juli 2018.